www.bip.gov.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku

Herb Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku

Wtorek 21.04.2015

zaawansowane
Rejestr zarządzeń dyrektora PCPR 2013r
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2014-06-12 09:35:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 1.2013 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2013-08-23 13:01:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 2.2013 w sprawie wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania członków Komisji przetargowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2013-08-23 13:02:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 3.2013 w sprawie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania Komisji przetargowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2013-08-23 13:03:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 4.2013 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji kancelaryjnej
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2013-08-27 13:35:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 5.2013 w sprawie wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oraz powałania członków Komisji przetargowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2013-08-23 13:03:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 6.2013 w sprawie wprowadzenia procedur kontroli organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz ośrodków wpisanych do rejestru
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2013-08-27 13:37:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 7.2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji i uczestnictwa w projekcie p.n. Aktywizacja osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Szczecineckiego
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2013-08-23 13:03:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 8.2013 w sprawie wprowadzenia Procedur kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2013-08-23 13:05:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie nr 9.2013 w sprawie wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania członków Komisji przetargowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2013-08-23 13:05:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 10.2013 w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2013-08-23 13:07:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 11.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18.2012 Dyrektora PCPR w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości PCPR
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2014-06-11 14:50:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 12.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji archiwalnej
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2013-08-27 14:02:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 13.2013 w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2013-08-23 13:13:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 14.2013 w sprawie powierzenia wykonania obowiązków związanych z przeporowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2013-08-23 13:13:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 15.2013 w sprawie wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania członków Komisji przetargowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2013-08-23 13:13:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 16.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołanie członków Komisji przetargowej
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2013-08-27 13:37:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 17.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie wprowadzenia i wdrożenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w PCPR
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2013-08-27 13:37:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 18.2013 w sprawie wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania Komisji przetargowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2013-08-23 13:13:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 19.2013 w sprawie wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania członków Komisji przetargowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2013-08-23 13:14:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 20.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołanie członków Komisji przetargowej
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2013-08-27 13:37:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 21.2013 w sprawie wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania członków Komisji przetargowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2013-08-23 13:14:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 22.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji archiwalnej
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2013-08-27 13:57:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 23.2013 w sprawie wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania członków Komisji przetargowej w Powiatowym Centrum Rodzinie w Szczecinku
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2013-08-23 13:15:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 24.2013 w sprawie powierzenia wykonywania obowiązków związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2013-08-23 13:15:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 25.2013 w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2013-08-23 13:15:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 26.2013 w sprawie sposobu opisywania i rozliczania rozmów telefonicznych
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2013-08-23 13:15:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 27.2013 w sprawie wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz powołania członków Komisji przetargowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2013-08-23 13:16:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 28.2013 w sprawie zasad dofinasowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd Modułu I
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2013-08-23 13:16:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 29.2013 w sprawie zasad dofinasowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd Modułu II.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2013-08-23 13:17:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 30.2013 w sprawie ustalenia zasad dofinasowania do rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego ze środków otrzymanych z Telewizji Polskiej S.A w ramach akcji Reklama Dzieciom
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2013-08-23 13:17:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 31.2013 w sprawie wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania członków Komisji przetargowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2013-08-23 13:18:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 32.2013 w sprawie wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania członków Komisji przetargowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2013-08-23 13:18:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 33.2013 w sprawie wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania członków Komisji przetargowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2014-01-15 10:33:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 34.2013 w sprawie wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania członków Komisji przetargowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2014-01-15 10:33:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 35.2013 w sprawie wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz powołania członków Komisji przetargowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2014-01-15 10:33:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 36.2013 w sprawie podziału środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2014-01-15 10:33:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 37.2013 w sprawie wprowadzenia zasad zakupu vouchera (talonu) na samodzielny zakup usług społecznych
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2014-01-15 10:33:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarządzenie Nr 38.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18.2012 Dyrektora PCPR w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości PCPR zmienionego Zarz.Nr 11.2013
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Małgorzata Kubiak-Horniatko
(2014-06-11 14:50:58)
Ostatnio zmodyfikował:

DRUKUJDrukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 190057

Zaokrąglony róg prawy